Ιταλικά

ATTENZIONE: la Dichiarazione di Valorepuò essere sostituita dal Diploma Supplement(rilasciato dall’Ateneo competente e redatto secondo il modello della Commissione Europea). Il candidato è comunque tenuto a produrre la copia autenticata e legalizzatae la traduzione ufficiale del titolo di studio. La traduzione non è necessaria per titoli di studio in inglese, francese, tedesco o spagnolo.

Ελληνικά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Δήλωση Αξίας μπορεί να αντικατασταθεί από το Συμπλήρωμα Διπλώματος (που εκδίδεται από το αρμόδιο Πανεπιστήμιο και καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Ο υποψήφιος εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει το επικυρωμένο αντίγραφο και την επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών. Η μετάφραση δεν είναι απαραίτητη για ακαδημαϊκά προσόντα στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ισπανικά.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)