Ιταλικά

seconda fase: iscrizione online alla selezioneIl candidato deve:a)collegarsi al sito www.unibo.it/Portale/Guida/StudentiOnline;b)cliccare su Accedi a Studenti Online;c)effettuare il login con le credenzialid’ateneo (se non si hanno le credenziali, cliccare su “Se non sei ancora registrato” Registrati);d)cliccare su Registrazione studenti internazionali;e)registrarsi inserendo i dati anagraficirichiesti dal sistema.A registrazione effettuata con successo, il candidato visualizza(e deve annotare)le credenziali che gli permettono dieffettuare il primo login, con contestuale modifica della password, e può quindi:f)iscriversi alla selezione (iscrizione a “Provedi ammissioneo verifica dei requisiti”);

Ελληνικά

δεύτερη φάση: εγγραφή στο διαδίκτυο για την επιλογή Ο υποψήφιος πρέπει: α) να συνδεθεί με την τοποθεσία www.unibo.it/Portale/Guida/StudentiOnline;b)κλικ στην Access Students Online, γ) να συνδεθεί με τα διαπιστευτήρια του πανεπιστημίου (αν όχι έχετε τα διαπιστευτήρια, κάντε κλικ στο "Αν δεν είστε ακόμα εγγεγραμμένος" Εγγραφή), δ) κάντε κλικ στο Διεθνές εγγραφή φοιτητών ε) καταχωρίστε εισάγοντας τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται από το σύστημα.Σε μια επιτυχημένη εγγραφή, ο υποψήφιος εμφανίζει (και σημειώνει) που του επιτρέπουν να κάνει την πρώτη είσοδο, με ταυτόχρονη αλλαγή του κωδικού πρόσβασης, και ως εκ τούτου μπορεί: στ) να εγγραφεί για την επιλογή (εγγραφή στο "Έλεγχοι εισδοχής ή επαλήθευση απαιτήσεων").

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)