Ιταλικά

g)pagare la quota di 60,00Euro (a titolo di contributo per prestazioni amministrative, in nessun caso rimborsabile) entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 29/10/2019, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:i)online, con carta di credito appartenente ai circuiti: Visa, Mastercard, Diners, American Express;ii)presso qualunque agenzia UniCredit Spa in Italia (elenco filiali disponibile sul sito https://www.unicredit.it/it/contatti-e-agenzie/locator.html?intscid=ucints-2001#), utilizzando il modulo stampato al termine della registrazione online;h)stamparela “Prova di ammissione -Dati inseriti” e firmarla.Qualora non si riesca aeffettuare la procedura di iscrizione online è possibile rivolgersi al Servizio di Helpdesk chiamando ilnumero +390512099882, o inviando una email all’indirizzo help.studentionline@unibo.it

Ελληνικά

ζ) να καταβάλει την αμοιβή των 60,00 ευρώ (ως εισφορά για διοικητικές υπηρεσίες, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιστραφεί) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στις 13/2/20/2019, με ποινή αποκλεισμού, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: i) σε απευθείας σύνδεση, με πιστωτική κάρτα που ανήκει στα ακόλουθα κυκλώματα: Visa, Mastercard, Diners, American Express, ii) σε οποιοδήποτε πρακτορείο UniCredit Spa στην Ιταλία (κατάλογος καταστημάτων που διατίθενται στην ιστοσελίδα https://www.unicredit.it/it/contatti- e-agencies / locator.html? intscid = ucints-2001 #), χρησιμοποιώντας τη φόρμα που έχει τυπωθεί στο τέλος της ηλεκτρονικής εγγραφής, h) εκτυπώστε την "Απόδειξη εισόδου" μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Helpdesk καλώντας +390512099882 ή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση help.studentionline@unibo.it

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)