Ιταλικά

Il candidato deve consegnare, o inviare,all’Ufficio Master(secondo le modalità e ai recapiti specificati al successivo art. 16):i)la copia autenticata del titolo di studio e relativo transcript accademico, muniti di legalizzazioneo, se non ancora laureato, la lista degli esami sostenuti con relative votazioni e la data presunta di conseguimento del titolo;ii)la dichiarazione di valore(solo per i candidati già laureati);iii)la traduzione ufficiale del titolo di studio(solo per i candidati già laureati);iv)il Diploma Supplement (in sostituzione della Dichiarazione di Valore);v)la scheda “Prova di ammissione -Dati inseriti” (che deve essere firmata in un punto qualsiasi del foglio);vi)una copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;vii)una copia della ricevuta di pagamento del contributo di 60,00 Europer prestazioni amministrative;viii)i seguenti titoli e documenti: Curriculum Vitae e documenti richiesti come requisito.

Ελληνικά

Ο υποψήφιος πρέπει να παραδώσει ή να στείλει στο Διδακτορικό Γραφείο (με τον τρόπο και στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρακάτω): i) το επικυρωμένο αντίγραφο του ακαδημαϊκού τίτλου και του σχετικού ακαδημαϊκού τίτλου, με νομιμοποίηση ή, ο κατάλογος των εξετάσεων που έχουν ληφθεί με τους σχετικούς βαθμούς και η αναμενόμενη ημερομηνία βαθμολόγησης ii) η δήλωση αξίας (μόνο για τους υποψηφίους που έχουν ήδη αποφοιτήσει) iii) η επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών (μόνο για τους υποψήφιους που έχουν ήδη αποφοιτήσει) iv) το Συμπλήρωμα Διπλώματος (αντικαθιστώντας τη Δήλωση Αξίας), v) το έντυπο "Έλεγχος Εισαγωγής - Εισαγόμενα Δεδομένα" (το οποίο πρέπει να υπογράφεται οπουδήποτε στο φύλλο), vi) αντίγραφο ενός εγγράφου αναγνώρισης έγκυρη, vii) αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής για τη συνεισφορά των 60.00 Europer διοικητικών υπηρεσιών, viii) τους ακόλουθους τίτλους και έγγραφα: Βιογραφικό σημείωμα και απαιτούμενα έγγραφα ως απαίτηση.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)