Ιταλικά

1. FLANGIA REMOVIBILE PER INSERIMENTO CANNA FUMARIA Questo componente è già fissato nell’inserto, si smonta in genere quando l’inserto viene introdotto in un camino già esistente per potersi raccordare alla canna fumaria. 2. PREDISPOSIZIONE BOCCHETTONI USCITA ARIA CALDA CONVOGLIATA L’aria calda prodotta dall’inserto può essere portata a distanza con l’ausilio del kit di canalizzazione, per fra ciò si staccano i due tappi pretagliati che chiudono i bocchettoni, si fissano al loro posto le due flange di raccordo poi, esteso il tubo  80 e tagliato in due spezzoni secondo necessità, si fissa a queste il tubo stesso usando le apposite fascette e lo si porta fino al punto dove poi andranno collocate le due bocchette di uscita. Per mandare l’aria calda alle bocchette è necessario svitare il dado (10) e far scorrere la valvola fino a farla chiudere completamente.

Ελληνικά

1. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΡΑΓΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ Αυτό το εξάρτημα είναι ήδη στερεωμένο στο ένθετο, γενικά αποσυναρμολογείται όταν το ένθετο εισαχθεί σε μια υπάρχουσα καμινάδα που θα συνδεθεί με την καμινάδα. 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΙΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΙΩΝ ΑΕΡΑ Ο θερμός αέρας που παράγεται από το ένθετο μπορεί να μεταφερθεί από απόσταση με τη βοήθεια του κιβωτίου αγωγών, για το οποίο τα δύο προ-κοπτικά βύσματα που κλείνουν τα σύρματα αποσυνδέονται, οι δύο φλάντζες σύνδεσης στερεώνονται στη θέση τους, στη συνέχεια,  80 και κόψτε σε δύο κομμάτια ανάλογα με την ανάγκη, στερεώστε το σωλήνα σε αυτά χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους σφιγκτήρες και το φέρετε μέχρι το σημείο όπου θα τοποθετηθούν τα δύο ακροφύσια εξαγωγής. Για να στείλετε τον ζεστό αέρα στους αεραγωγούς, είναι απαραίτητο να ξεβιδώσετε το παξιμάδι (10) και να σύρετε τη βαλβίδα μέχρι να κλείσει τελείως.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)